Lessen milonga en wals op zaterdagnamiddag 4 & 25 /11 , 16:00- 18:15

We vertrekken van enkele makkelijke pasjes die we gaan ver-walsen en ver-milonganiseren (aanpassen aan ..) + typisch milonga-pasje.

2 x 1u  . met pauze .  16 € per namiddag  , 28 € voor 2 middagen(4u les)

Paul & Kristien