Les “boleo’s ” 24 /11 16:00

2x 1u met pauze €15 – grote en kleine boleo’s op verschillende plaatsen. Oefeningen op ontkoppelen boven- en onderlichaam.Juiste timing voor het aangeven.